REGULAMIN

 • Do udziału w danym wydarzeniu niezbędna jest rejestracja przez podanie prawdziwych danych.
 • Osoba rejestrująca osoby trzecie ma na to ich zgodę.
 • W wydarzeniach mogą wziąć udział jedynie osoby, które otrzymały potwierdzenie rezerwacji miejsca.
 • Osoby biorące udział w danym wydarzeniu robią to na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do
  przestrzegania zasad ich organizacji, a zwłaszcza przestrzegania zasad bezpieczeństwa dla danego
  miejsca lub pomieszczenia.
 • W sytuacji złamania jakichkolwiek zasad osoba może być poproszona o opuszczenie danego
  wydarzenia bez możliwości zwrotu kosztów.
 • Za udział dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 • W trakcie wydarzeń obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu pod każdą postacią oraz
  zażywania narkotyków i jakichkolwiek środków odurzających.